Az ultrahangos szivárgás- és zajdtektálás

Az ultrahang számos fizikai folyamat kísérő jelenségeként észlelhető. Az ultrahang megjelenése sok esetben valamilyen hiba, rendellenes állapot kifejlődésével áll összefüggésben, ez adja a megfelelő alapot az ultrahang detektálás műszaki diagnosztikai, karbantartási alkalmazásának. Az ultrahang detektálására számos mérőműszer érhető el, legtöbbször ultrahang detektor vagy ultrahangos szivárgáskereső néven, habár nem kizárólag vákuum vagy túlnyomásos szivárgás, valamint szelepek ultrahangos zajának, hanem például mechanikus (csapágyhiba) vagy elektromos (részkisülés) hibák deteltálására, illetve az eszközök állapotfigyelésére is alkalmasak.

A korszerű ultrahang detektoros készülékek jellemzően a 30-100 kHz tartományú ultrahangot detektálják, fejlettebb eszközöknél a tejles tartományon belül szűkebb sáv kiválasztása is lehetséges, továbbá a kiválasztott tartományt heterodin keverővel hallható tartományba konvertálják.  Az ultrahang így már az emberi érzékelés számára is feldolgozhatóvá válik. Az emberi érzékelés szubjektív - ámbár meglehetősen nagy szelektivitású - képességét pontos mérések, számszerű mérési adatok megjelenítése, tárolása egészíti ki. Mélyebb elemzést biztosítanak az ultrahang eredeti időjelét vagy spektrumát tárolni, feldolgozni képes ultrahangos eszközök. Ezen a szinten már jó elemzési pontosság érhető el a mért értékek változásának követésével, trendelési lehetőséggel együtt.

Az egyes diagnosztikai vizsgálatok során a méréshez, néha még az elemzéshez képest is jelentős időt vesz igénybe a mérések dokumentálása. Ezért ma már számos ultrahang detektoros műszer képes nagy kapacitású, szervezett adattárolásra. Még nagyobb jelentősége van azonban az információ pontos és hatékony továbbításának a karbantartás, hibaelhárítás felé. Az ultrahangos eszközök általában jó lokalizációs képességgel rendelkeznek, ám a hibahelyek dokumentálása már körülményes, általában hagyományos jegyzőkönyvezés, jobb esetben kiegészítő fényképezés, hosszadalmas dokumentálás követi.

A legmodernebb eszközök között azonban ma már megtalálhatók a nagyfokú, automatikus kiértékelést végző, képí dokumentálással bíró ultrahangos műszerek is. Ezen műszerek a kivételesen gyors detektálás, mérés, az automatikus hibahely meghatározás és értékelés miatt jelentősen csökkentik a mérési és dokumentálási időt, leegyszerűsítik és pontosabbá teszik a karbantartás, hibaelhárítás részére szükséges információk átadását.

 

Ipari ultrahangos diagnosztikai alkalmazások

Ultrahangos szivárgásdetektálás

Szivárgásdetektálás

A nyomástartó rendszerekben jelentkező szivárgás nem csak akusztikus zavart, hanem jelentős veszteséget is jelent. A szivárgás jelensége a sűrítettlevegős rendszereknél költséget, egyéb - például földgáz szállító vagy tároló rendszereknél - veszélyforrást is jelent. A szivárgások detektálásával a hibák forrása gyorsan, egyszerűen és pontosan feltárható.

 

Gőzrendszerek, gőzcsapdák állapotellenőrzése

Gőzrendszerek állapotellenőrzése

A gőzellátó rendszerek gőzcsapdáinak állapota jelentős tényező lehet a gőzrendszerek veszteségeit tekintve. A Sonaphone műszerek segíthetnek a gőzcsapdák működési állapotának gyors felmérésében és dokumentálásában.

 

Forgógépek csapágyainak ellenőrzése

Csapágydiagnosztika

A forgógépek csapágyainak hibája rezgésük alapján jól detektálható, aktuális állapotuk, várható élettartamuk folyamatos figyeléssel jól becsülhető. A Sonaphone műszerekkel a csapágyak hibái már korai szakaszukban detektálhatók, a szükséges intézkedések időben előkészíthetők, valamint a váratlan meghibásodások elkerülhetők.  

 

Elektromos berendezések állapotellenőrzése

Elektromos berendezések állapotellenőrzése

Az elektromos berendezések állapotfigyeléséhez - érzékszervi diagnosztika korlátai miatt - megfelelő eszközökre van szükség. A hőkamerás vizsgálatokhoz képest az ultrahangos diagnosztikai eszközök korábban szolgáltatnak információt a villamos rendszerek egyes problémáiról. Az ultrahangos tartományban érzékelhető részleges kisülések árulkodnak a rendszer korai hibájáról, melyet elhárítva a komolyabb veszteségek, váratlan leállások elháríthatók.  

 

Elektromos berendezések állapotellenőrzése

Szabadtéri elektromos eszközök ellenőrzése

A nagy- és középfeszültségű szabadtéri berendezések hibáinak ultrahangos ellenőrzéséhez jellemzően szükséges a parabolikus koncentrátor. A parabola tükörrel az ultrahang detektálása érzékenyebb, pontosabb, amely a jellemzően nagyobb távolságok miatt szükséges. 

 

 

Tekintse meg műszer kínálatunkat!